Fort Graf Berg

Admin włącz .

Fort Graf Berg

Fort Graf BergPierwszym, wysuniętym poza obręb twierdzy brzeskiej, dziełem fortowym był Fort Graf Berg. W okresie międzywojennym funkcjonował nazwa - fort gen. Chłopickiego. Budowę fortu rozpoczęto w 1869 roku, a zakończono kilka lat później. Lokalizację tego fortu wymusiła nie tyle przyjęta wcześniej "strategia" rozbudowy twierdzy, co zbudowana na północ od twierdzy linia kolejowa Warszawa-Brześć. W efekcie budowy torów, przed umocnieniem kobryńskim powstało martwe pole. Fort Graf Berg, który był wysunięty 850 m przed linię obrony twierdzy miał zlikwidować negatywne konsekwencje wynikające z lokalizacji linii kolejowej.

Graf Berg schemat

Fort Graf Berg (źródło mapa WIG 1:25000 1925 r.) Budowa tego fortu w dolinie Bugu wiązała się z ogromnymi robotami ziemnymi. Ostatecznie po zakrojonych na szeroką skalę robotach niwelacyjnych rozpoczęto budowę. Fort był wzniesiony na planie pięcioboku. Otoczony (front i boki) wałem, w którym znajdowały się ceglane kazamaty. W narożach znajdowały się półkaponiery barkowe zapewniające flankowanie fortu, który był otoczony suchą fosą. Wewnątrz fortu wzniesiono dwa 10-cio metrowe wały oddzielające kazamaty od części centralnej i zbiegające się w kierunku półkaponier. W forcie znajdowały się ponadto dwie prochownie i kuchnia. W czasie trwającego wówczas etapu rozbudowy twierdzy wzniesiono także dodatkowo trzy baterie artyleryjskie do obrony dróg kolejowych. Pierwsza bateria powstała przy przeprawie kolejowej przez Bug na południe od fortu Graf Berg, druga przy przeprawie przez Muchawiec na wschód od Twierdzy oraz trzecia wysunięta najdalej poza twierdzę w kierunku południowo-wschodnim.

Czy wiesz, że...

W latach 1911-1914 pod nadzorem kapitana W.M.Dogadina postawiono w forcie chłodnię. Obecnie na terenie byłego fortu znajduje się Brzeski Kombinat Mięsny, a chłodnia wybudowana na początku XX w. nadal funkcjonuje.

Fort Graf Berg na starych zdjęciach

Fort Graf Berg obecnie

  • Literatura źródłowa:
  • EБЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ ФОРТИФИКАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ(1772-1941)С.А.ПИВОВАРЧИК
  • Twierdza Brzeska. W.Bieszanow. Bellona 2012
  • Zdjęcia:
  • rufort.info | www.fortification.ru |

baner laplander