Idea twierdzy fortowej gen.Totlebena

Admin włącz .

eduard-iwanowitsch-totlebenW 1962 roku podjęto decyzję o rozbudowie Twierdzy. Pracami nad gruntowną reformą systemu obronnego Rosji kierował gen. inż. Eduard I.Totleben pełniący funkcję szefa Departamentu Inżynierii Ministerstwa Wojny. Generał Totleben oprócz wprowadzenia różnych modernizacji w już istniejących dziełach, zaproponował zupełnie nowatorskie rozwiązania w zakresie budowy i organizacji obrony twierdz. W swojej pracy pt. "Zapiski o uzbrojeniu umocnień miasta Nikołajew i ogólnie pozycji ufortyfikowanych przygotowanych do długotrwałego oblężenia" postulował m.in. przeniesienie głównego ciężaru obrony do samodzielnych punktów oporu (fortów) oraz rozmieszczenie artylerii na międzypolach.

Realizacja decyzji o rozbudowie z 1862 r. była utrudniona nie tylko przez trwające powstanie, lecz także ze względu na skromne środki oraz brak istotnych prac modernizacyjnych począwszy od roku 1848. Nowy etap rozbudowy Twierdzy rozpoczęto jednak w 1864 roku i trwał on do końca lat siedemdziesiątych.

  • Literatura źródłowa:
  • Fortyfikacja tom XI. Fortyfikacje rosyjskie, Twierdze Dęblin i Brześć, fortyfikacje Lubelszczyzny. TPF 2000
  • Брестская крепость. В.Бешанов
  • Zdjęcia:
  • | www.fortification.ru | brest-forts.narod.ru | ibrest.ru |

baner laplander