Umocnienie Kobryńskie

Admin włącz .

Umocnienie kobrynskie makieta (www.brest-fortress.by) Umocnienie Kobryńskie zbudowano w miejscu dawnego przedmieścia kobryńskiego. Umocnienie miało narys bastionowy i składało się z pięciu bastionów (nr I - V) z trzema rawelinami (nr 1-3). W szyji trzech bastionów (nr I-III) znajdowały się nieduże skazamatowane reduty. Wał umocnienia był skazamatowany i otoczony rowem z wodą. W okresie późniejszej rozbudowy umocnienia tj. po bokach II-go bastionu wybudowano wychodzące z kurtyn - w poprzek rowu - kaponiery, które zapewniały obronę (ostrzał wzdłuż rowu) północnej strony umocnienia. Na terenie umocnienie wzniesiono także prochownie, koszary, budynki administracji, stajnie itp.

Umocnienie kobrysńkie plan (www.ibrest.ru)Umocnienie Kobryńskie łączyło się z cytadelą dwoma mostami przez bramę Brygidzką (Białostocką) i Brzeską (Sztabową). Na zewnątrz umocnienia wyjazd zapewniały bramy: Północna (Aleksandrowska) i Wschodnia (Michajłowska). Po rok 1862, kiedy podjęto decyzję o rozbudowie Twierdzy Brzeskiej, przedmoście Kobryńskie poważnie zmodernizowano. Najważniejszą modernizacją było zbudowanie na zapolu I i III bastionu - dwóch skazamatowanych redut tzw. fortów zachodniego i wschodniego. Każda z redut posiadał koszary (garnizon na batalion piechoty) i prochownie. W redutach umieszczono ponadto poterny oraz kaponiery i Galerie strzeleckie znajdujące się w przeciwskarpie, które miały zapewnić obronę wewnętrzną dzieła.

Czy wiesz, że...

We wrześniu 1939 roku Polscy żołnierze broniący twierdzy zablokowali bramę pólnocną wrakami lekkich czołgów Renault, co utrudniło (opóźniło) atak niemiecki i pomogło ewakuować się Polakom z obleganej Twierdzy.Na zewnątrz wałów fortyfikacji Kobryńskiej znajduje się dawny cmentarz forteczny (dziś cmentarz żołnierzy radzieckich) z nielicznymi grobami z czasów carskich oraz polskimi z okresu międzywojennego. Warto wiedzieć, że w jednej z fos twierdzy (nie wiadomo w którym miejscu) pochowano potajemnie ks. Stanisława Brzóskę (1831-1865), bohaterskiego dowódcę Powstania Styczniowego na Podlasiu, schwytanego przez władze carskie 28 kwietnia 1865 roku i powieszonego w Sokołowie Podlaskim.Na terenie twierdzy zachowały się pozostałości dawnego klasztoru brygidek, ufundowanego w 1621 roku przez Jana i Katarzynę Pociejów. Po przebudowie mieściło się tu carskie więzienie wojskowe. Również w okresie międzywojennym było tu wojskowe więzienie śledcze (w którym osadzono między innymi skazanych w procesie brzeskim), a od września 1939 do czerwca 1941 roku – ponurej sławy więzienie NKWD

Umocnienie kobryńskie na starych zdjęciach

Umocnienie kobryńskie obecnie

  • Literatura źródłowa:
  • Fortyfikacja tom IV. Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Materiał z konferencji naukowej. TPF 1996
  • Fortyfikacja tom XI. Fortyfikacje rosyjskie, Twierdze Dęblin i Brześć, fortyfikacje Lubelszczyzny. TPF 2000
  • Twierdza Brzeska. W.Bieszanow. Bellona 2012
  • БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ ФОРТИФИКАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ(1772-1941)С.А.ПИВОВАРЧИК
  • Zdjęcia:
  • | www.ibrest.ru | www.brest-fortress.by | www.karta.org.pl | www.fortification.ru |

baner laplander