Umocnienie Wołyńskie

Admin włącz .

Umocnienie wołyńskie makieta (źródło: www.brest-fortress.by)

Umocnienie wołyńskie zbudowano w miejscu przedmieścia wołyńskiego tj. na południowy-wschód od cytadeli. Wzmocniono  wówczas ulokowany na cyplu u ujścia południowej odnogi Muchawca do Bugu tzw. Zamek będący drewniano-ziemnym dziełem o narysie bastionowym, które pełniło rolę śródszańca umocnienia wołyńskiego. Obwarowanie umocnienia tworzyły dwa bastiony (nr VI i VII) i jeden półbastion (nr VIII) z dwoma rawelinami (nr 3 i 4). W środkowym bastionie wzniesiono skazamatowaną redutę. W bastionach zaprojektowano prochownie. Znajdujący się w centrum umocnienia wołyńskiego klasztor bernardynów przebudowano i umieszczono w nim Aleksandrowski Brzeski Korpus Kadetów.

Projekt - budynek korpusu kadetów (klasztor Bernardynów) (www.ibrest.ru) Umocnienie wołyńskie plan (www.ibrest.ru) Pochodzące z XVII wieku zabudowania klasztorne bernardynek i bernardynów w 1860 zostały przebudowane na szpital. Szpital wojskowy mieścił się tu również w okresie międzywojennym. Pozostałości budowli częściowo dotrwały do dzisiejszych czasów. Od funkcji szpitalnych tych budynków pochodzi nazwa wyspy funkcjonująca w okresie międzywojennym tj. wyspa szpitalna). Umocnienie wołyńskie łączyło się z cytadelą mostem zwodzonym przez rzekę Muchawiec i Bramę  Chełmską (Szpitalną). Poza granice umocnienia wyjeżdżało się natomiast przez Bramę Południową  (Nikołajewską).

Projekty budowli umocnienia wołyńskiego

Umocnienie wołyńskie na starych zdjęciach

Umocnienie wołyńskie obecnie

  • Literatura źródłowa:
  • Fortyfikacja tom IV. Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Materiał z konferencji naukowej. TPF 1996
  • Fortyfikacja tom XI. Fortyfikacje rosyjskie, Twierdze Dęblin i Brześć, fortyfikacje Lubelszczyzny. TPF 2000
  • Twierdza Brzeska. W.Bieszanow. Bellona 2012
  • БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ ФОРТИФИКАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ(1772-1941)С.А.ПИВОВАРЧИК
  • Zdjęcia:
  • | www.ibrest.ru | www.brest-fortress.by | www.karta.org.pl | www.fortification.ru |

baner laplander