Baterie artylerii - punkty oporu

Admin włącz .

bateria dobratycze Baterie artyleryjskie twierdzy brzeskiej powstawały w latach 1914-1915. Obiekty te pod względem taktycznym mogły pełnić funkcję baterii artyleryjskiej lub półstałego fortu (punktu oporu międzypola). Fortyfikacje miały konstrukcję półstałą (ziemno-betonową) tzn. oprócz ziemnych obwarowań (wałów) posiadały wewnątrz betonowe kazamaty (schrony lub nisze amunicyjne). Na terenie przedmościa zidentyfikowano pozostałości czterech tego typu obiektów. Wszystkie mają wspólne cechy pod względem konstrukcyjnym i są cofnięte w stosunku do głównej linii obrony wyznaczonej przez fortyfikacje stałe. Wszystkie zachowane baterie tego typu znajdują się w południowo - wschodnim sektorze przedmościa terespolskiego tj. w rejonie wsi Lebiedziew.

Projekt

Bateria/ punkt oporu źródło:Michalska G. Przedmoście Terespolskie Twierdzy Brzeskiej, Fortyfikacja, T: IV, Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich bateria kolonia dobratycze Baterie polowe wzniesiono na planie koła. Wewnątrz znajdował się wał główny w formie półpierścienia. Wał był skazamatowany tj. posiadał betonowe, jednotraktowe pomieszczenia, które mogły pełnić funkcję magazynów amunicyjnych lub stanowić schronienie dla załogi. W odsłoniętych obecnie fragmentach betonowych kazamat widać specyficzny sposób ich budowy tj. beton wlewany był do szalunków z grubych bali, po który pozostawały charakterystyczne szczeliny. Świadczyć to może o pośpiechu budowniczych, którzy kończyli budowę prawie w ogniu walki. Obiekty od zewnątrz osłonięte były dodatkowym wałem ziemnym dla piechoty i fosą. Wjazd do fortyfikacji umożliwiała przerwa w wale znajdująca się w części szyjowej. Fort był od strony przedpola (od czoła i z boków) chroniły zapory z drutu kolczastego oraz pole minowe. Obiekt mógł posiadać 1, 2 lub 3 baterie ciężkich dział (po 4 haubice każda).

Lokalizacja

Lokalizacja punktów oporu/ baterii artylerii w rejonie Lebiedziewa Wszystkie dotychczas odkryte tego typu baterie (punkty oporu) znajdują się w południowo-zachodnim sektorze przedmościa terespolskiego. Baterie "Kolonia Lebiedziew" oraz "Struga" znajdują się po południowej stronie drogi biegnącej na wschód od fortu lit. L. Baterie "Piszczanocha" i "Kolonia Dobratycze" znajdują się po zachodniej stronie fortu lit. "L" i drogi Terespol-Lebiedziew. Bateria "Piszczanocha" jest wyraźnie głębiej cofnięta i znajduje się przy drodze biegnącej od fortu fortu VI w kierunku Kobylan.

Bateria "Kolonia Dobratycze"

Bateria położona jest po południowej stronie gruntowej drogi biegnącej na wschód od fortu "L". Zachowały się obwałowania ziemne (wał zewnętrzny i centralny) i resztki betonowych kazamat w wale centralnym. Dodatkowo w czołowej części wału zewnętrznego znajduje się nisza z betonowymi pozostałościami - mógł się tu znajdować punkt obserwacyjny. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wsi, których domostwa sąsiadują z fortyfikacją, wynika że kazamaty (schron) w wale centralnym zostały rozebrane dopiero w latach 70-tych !! Beton z rozbiórki poszedł "tradycyjnie" pod budowę dróg. Teren fortyfikacji w większości odkryty i mało porośnięty roślinnością, co zachęca do zwiedzania tym bardziej, że jest to najlepiej zachowany tego typu obiekt.

Bateria "Struga"

Bateria położona jest po południowej stronie gruntowej drogi biegnącej na wschód od fortu "L". Obiekt, w przeciwieństwie do wcześniejszej baterii "Kolonia Dobratycze", nie leży bezpośrednio przy drodze lecz pośród pól uprawnych przez co dotarcie tam może być nieco utrudnione. Także tutaj zachowały się obwałowania ziemne i resztki betonowych kazamat w wale centralnym. Całość fortyfikacji otacza fosa wodna, przez którą można przejść do wnętrza tylko przez wejścia znajdujące się w dwóch miejscach tj. w linii osi Zachód-Wschód. Teren fortyfikacji mocno porośnięty drzewami i roślinnością.

Bateria "Piszczanocha"

bateria piszczanocha wysypiskobateria piszczanochaBateria leży przy zakręcie "nowej" drogi z Lebiedziewa do Kobylan. Raczej nic się nie zachowało gdyż obecnie, dokładnie w miejscu jej lokalizacji jest wysypisko śmieci. Teren jest ogrodzony ale okoliczności i tak nie sprzyjają dokładniejszej eksploracji.

Bateria "Kolonia Lebiedziew"

Jeszcze czeka na eksplorację :)

  • Literatura źródłowa:
  • Fortyfikacja tom IV. Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Materiał z konferencji naukowej. TPF 1996
  • Fortyfikacja tom XI. Fortyfikacje rosyjskie, Twierdze Dęblin i Brześć, fortyfikacje Lubelszczyzny. TPF 2000
  • Zdjęcia i mapy:
  • www.ibrest.ru | www.brest-fortress.by |

 

 

baner laplander