Drogi rokadowe i forteczne

Admin włącz .

Droga Łobaczew KoroszczynDrogi rokadowe i forteczne były budowane w celu zapewnienia komunikacji (przemieszczania się wojsk oraz zaopatrzenia) pomiędzy poszczególnym obiektami Twierdzy. Ich rola była bardzo ważna w twierdzach fortowych, takich jak Twierdza Brzeska, szczególnie że nie wszystkie forty stałe posiadały własne garnizony skoszarowane na miejscu. Drogi rokadowe biegły na zapleczu głównej linii obrony - zazwyczaj równolegle, były utwardzone i miały szerokość 4 metrów. Trakty te na obszarze Przedmościa Terespolskiego powstawały sukcesywnie wraz z rozwojem linii obrony Twierdzy tj. w latach 1871-1915. Stosowano maskowanie dróg przez nasadzenia drzew.

Opis dróg fortecznych

Ddroga rokadowa Fort VI-Michalków (foto by Aloszak) Droga Lobaczew Koroszczyn Na obszarze Przedmościa znajduje się wiele dobrze zachowanych dróg rokadowy . Część jest wykorzystywana lokalnie praktycznie w niezmienionej formie, część wykorzystano wytyczając po nich obecne trakty komunikacyjne.

 

Funcję dróg rokadowych pełniły następujące trakty:


Okolice Koroszczyna i Kobylan:


Okolica Lebiedziewa:

  • Lebiedziew - Fort Terespol - miasto Terespol
  • Lebiedziew-Żuki
  • Kolonia Lebiedziew-fort piechoty Borek
  • Fort Terespol - bateria Piszczałocha
  • Fort VI - Michalków


Okolica Łobaczewa:


baner laplander