Wieża (?)

Admin włącz .

 WieżaBetonowa "wieża" zlokalizowana przy obecnej drodze Kobylany-Koroszczyn. Pochodzi prawdopodobnie z końcowego okresu rozbudowy Twierdzy Brzeskiej tj. z lat 1914-1915 lub okresu międzywojennego. Konstrukacja wzniesiona jest na planie kwadratu.  Ściany wieży mają kształt trapezoidalny. W części szczytowej ścian symetrycznie umieszczone  kwadratowe otwory - zagłębienie w elewacji. Bryła wieży jest otwarta od góry (studnia).  Wieżą nie posiada widocznego wejścia (być może znajduje się ono poniżej obecnego poziomu gruntu - obecnie tuż obok przebiega na nasypie droga, której w trakcie budowania wieży jeszcze nie było).

Przeznaczenie wieży

Faktyczne przeznaczenie tajemniczej wieży nadal pozostaje nieznane. Istnieje wiele teorii mniej lub bardziej prawdopodobnych. Jedna z bardziej "popularnych" teorii zakładała, że była to wieża obserwacyjna do kierowania ogniem artylerii. Teoria ta została jednak podważona w toku dyskusji na forum. Argumentami przeczącymi takiemu przeznaczeniu tej wieży są: -lokalizacja (wieża znajduje się w dolinie rzeki, a przed nią w kierunku zachodnim jest wzniesienie, które uniemożliwia/utrudnia obserwację), -konstrukcja - wieża betonowa sama w sobie nie jest bardzo wysoka i musiałaby by być cokołem do np. drewnianej - nietrwałej konstrukcji, -w Twierdzy brzeskiej stacjonował batalion lotniczy, w skład którego wchodziły sterowce i balony, z których obszar obserwacji był znacznie szerszy i można było skuteczniej kierować ogniem artylerii.

Inna z teorii wiąże wieżę z okresem międzywojennym. Na polach w kierunku zachodnim rozpoczęto budowę osiedla dla pracowników / wojskowych pobliskiego lotniska w Małaszewiczach. Wybuch II wojny światowej przerwał budowę, a niedokończona wieża miał być elementem infrastruktury osiedla tj. wieżą ciśnień. Zagadka wieży pozostaje jednak nadal nierozwiązana.

Wieża obecnie

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków jako wieża obserwacyjna :-) - Karta Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa – numer identyfikacyjny A-196. Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Lublinie. Delegatura w Białej Podlaskiej.


Wieża Wieża (fot. GOK Koroszczyn) Wieża (fot. Aloszak)

baner laplander