Prochownia Terespol

Admin włącz .

prochownia terespol fotoProchownia w Terespolu została zbudowana na początku  XX w. i pełniła rolę magazynu amunicyjnego dającego zaopatrzenie obiektom rozlokowanym na terenie Przedmościa Terespolskiego. Prochownia była głęboko cofnięta poza główną linię obrony. Umiejscowiona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań miasteczka posiadała własną bocznicę kolejową łączącą ją z drogą kolejową Warszawa - Brześć.

Projekt

Opis

prochownia terespol 2Wnętrze prochowni podzielone na osiem izb, z których w trzech wydzielone zostały przedsionki. Stropy oraz sklepienia pomieszczeń są beczkowe.  Kazamaty oparte na rzucie prostokąta z korytarzem komunikacyjnym biegnącym wzdłuż osi poprzecznej obiektu. Korytarz wyposażony w przelotnie. Wszystkie pomieszczenia obiega dookoła korytarz wentylacyjny łączący się z poszczególnymi lokalnościami za pomocą parzystych kwadratowych okien. Fasada magazynu (zwrócona na północny-wschód) gładka z profilowanym gzymsem wieńczącym obiekt. Fasada rozczłonkowana dwoma wejściami zakończonymi półkolistymi profilami oraz trzema niesymetrycznie rozmieszczonymi oknami wyposażonymi w pancerne okiennice. Kazamaty przykryte nasypem ziemnym, na którym istniał zapewne wał bojowy.

Stan obecny

W okresie powojennym na terenie otaczającym prochownię urządzono GS (Gminną Spółdzielnię). Samą prochownię wykorzystywano jako budynek gospodarczo-administracyjny, dzięki czemu obiekt wewnątrz zachował się w bardzo dobrym stanie. Umocnienia ziemne (nasypy) w większości zachowane. Przed frontem prochowni widoczne są pozostałości bocznicy kolejowej (tory) łączącej magazyn z trasą kolejową Warszawa-Brześć.

kolo prochownia terespolW ostatnich latach prochownię "przejęli" pasjonaci z Koła Miłośników Historii i Fortyfikacji w Terespolu. Prochownię poddano gruntownej renowacji pod nadzorem konserwatorskim i urządzono regionalne muzeum. W prochowni można oglądać stałe ekspozycje, jak również czasowe wystawy. Obiekt stał się popularnym miejscem, w którym odbywa się wiele "imprez" towarzyszących lokalnym wydarzeniom.

Prochownia Terespol  został wpisany do rejestru zabytków - Karta Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa – numer identyfikacyjny A-204. Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Lublinie. Delegatura w Białej Podlaskiej.

  • Literatura źródłowa:
  • Fortyfikacja tom IV. Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Materiał z konferencji naukowej. TPF 1996
  • Fortyfikacja tom XI. Fortyfikacje rosyjskie, Twierdze Dęblin i Brześć, fortyfikacje Lubelszczyzny. TPF 2000
  • http://prochowniaterespol1.blogspot.com/

 

baner laplander