Kompleks kulturowo - historyczny Brześć

Admin włącz .

Most wiszący nad Bugiem - projekt Białorusini opracowali koncepcję utworzenia na terenie Twierdzy Brzeskiej kompleksu kulturowo – historycznego. Plan zakłada renowację oraz odbudowę części historycznych budynków oraz fortyfikacji w granicach obwarowań centralnej części twierdzy tj. cytadeli oraz umocnień zewnętrznych: Kobryńskiego, Wołyńskiego oraz Terespolskiego. Według planu na terenie twierdzy miałyby powstać dodatkowo liczne obiekty o przeznaczeniu turystyczno-rekreacyjnym, placówki kulturalne, muzea, biura, a także restauracje, skwery, nowe ciągi komunikacyjne, parkingi itd. Realizację projektu zaplanowano na lata 2011 – 2015. Wraz z powstaniem planu opracowano również koncepcję pieszego przejścia granicznego Terespol-Brześć.

W ramach planu przewiduje się inwestycje związane z odbudową części historycznych obiektów twierdzy i starego Brześcia m.in.:
  • restauracja i rekonstrukcja bramy terespolskiej oraz wiszącego mostu przez Bug
  • restauracja i rekonstrukcja klasztoru Bernardynek i Bernardynów na terenie umocnienia wołyńskiego
  • restauracja i rekonstrukcja klasztoru Brygidek (więzienia) na umocnieniu kobryńskim
  • restauracja i rekonstrukcja Zamku na umocnieniu wołyńskim

Wraz z powstaniem planu opracowano również koncepcję pieszego przejścia granicznego Terespol-Brześć. Nowa przeprawa graniczna prowadziłaby mostem z Terespola przez tzw. przejazd warszawski na umocnienie terespolskie (Białoruś) i dalej przez odbudowany wiszący most nad Bugiem do cytadeli twierdzy. Z związku z tą inicjatywą odbyłą się w tym roku konferencja z udziałem lokalnych władz Polskich i Białoruskich.

Szczegółowy plan ”Kompleksu kulturalno - historycznego Brześć” można pobrać w Archiwum.

Z projektu

  • Źródło:
  • ibrest.ru

baner laplander