Literatura

Admin włącz .

Są to moim zdaniem najciekawsze wybrane materiały źródłowe dotyczące twierdzy brzeskiej. Informacje z tych publikacji były wykorzystywane w przygotowywania części merytorycznej tej strony.
 • Fortyfikacja tom IV. Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Materiał z konferencji naukowej. TPF 1996
 • Fortyfikacja tom XI. Fortyfikacje rosyjskie, Twierdze Dęblin i Brześć, fortyfikacje Lubelszczyzny. TPF 2000
 • Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białystok - Przasnysz 2000.
 • Rosyjska fortyfikacja na ziemiach Polski, Przegląd Wojskowo - Techniczny, t.XII z.4, 1932. Jastrzębski J.
 • Fortyfikacje na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej , Studia i Materiały do Historii Wojskowości tom XII cz.1, 1966. Ciałowicz J.
 • Twierdze rosyjskie na ziemiach polskich, Studia i Materiały do Historii Wojskowości tom XII, 1966. Gruszecki A.
 • Fortyfikacja stała przed i w czasie I wojny światowej, Jakowlew W.W., Szmakow N.I., Przasnysz 2004.
 • Brześć nad Bugiem Dzieje Miasta i Twierdzy. Jerzy Sroka, Biała Podlaska 1997
 • Twierdza Brzeska. Wojna i pokój. Poligrafika Brześć 2010. A.Suworow
 • Twierdza Brzeska. Bellona 2012. Władimir Bieszanow.
 • Ekorozwój Gminy Terespol. Pod redakcją Prof. dr hab. inż.Stefana Kozłowskiego. Lublin 2002
 • Przywrócić pamięci - fort V twierdzy Brześć Litewski. Forteca, nr 1(4) 1998. Chromych L.
 • БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ ФОРТИФИКАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1772-1941) С.А.ПИВОВАРЧИК. Министерство образования Республики Беларусь
 • Форт V и другие форты Брестской крепости

baner laplander