Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://twierdza.orgimages/stories/twierdza/Forty_zew/fort_VI/Fort_VI.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Fort VI - Terespol / Lebiedziew

Admin włącz .

Fort VI Terespol-Lebiedziew

Fort VI znajduje się na południowej rubieży miasta Terespol. Fort zbudowany w latach 1878-1885 wchodził w skład pierwszego pierścienia fortów zewnętrznych twierdzy brzeskiej rozlokowanych w odległości 2,5-5 km od centralnej części umocnienia. Oprócz fortu VI na terenie przedmościa terespolskiego do I pierścienia fortyfikacji należy także fort VII w Łobaczewie. Pozostałe forty z grupy, która w sumie liczyła 10 dzieł o numerach od I - X, znajdują się po wschodniej stronie Bugu. Na początku XX wieku w toku dalszej rozbudowy twierdzy brzeskiej  o kolejny pierścień fortów zewnętrznych fort VI oraz VII znalazły się automatycznie na zapleczu głównej linii obrony i pełniły funkcję pomocniczą w ramach tzw. pozycji wsparcia.

Projekt fortu

Pierwotny kształt fortu wg. projektu umocnienia nr 2 Projekt budowy fortu VI Typowy fort - umocnienie nr 2 wz. 1879 Fort zbudowany został według zmodyfikowanego w 1879 roku projektu "umocnienia nr 2". Projekt pochodził z opracowanego w 1874 roku w Głównym Zarządzie Inżynierii atlasu gotowych planów standardowych fortów,  z którego skorzystano przy rozbudowie twierdzy brzeskiej. Pierwotnie fort ten pod względem konstrukcyjnym miało charakter typowego rosyjskiego fortu artyleryjskiego konstrukcji ziemno - ceglanej. Po gruntownej przebudowie (modernizacji) w latach 1912-1913, fort został wzmocniony żelbetonem o grubości dochodzącej do 2,5-3 m i przystosowany do wymagań, jakie stawiała ówczesna artyleria. Funkcja samego fortu zasadniczo zmieniła się w  przeciwszturmową.

Opis

TFort VI zdjęcie lotnicze II WŚ Fort założony jest na planie pięcioboku i rozplanowany symetrycznie wobec osi wyznaczonej przez poternę główną biegnącą od koszar szyjowych do rawelinu. Fort pierwotnie ceglany i dwuwałowy, po modernizacji jeden otrzymał wał główny - artyleryjski, na którym znajdowały się działobitnie dla lekkich armat przeciwszturmowych oraz betonowe ławy strzeleckie dla piechoty. W wale umieszczone były dwa schrony pogotowia. Obiekty forteczne tj. kaponiery, koszary i schrony skomunikowane były między sobą ukrytymi korytarzami oraz poterną. Fort VI jest otwarty od strony szyi tj. nie posiada kaponiery szyjowej. Fosa wodna otaczająca fort broniona jest od czoła przez kaponierę główną (osłoniętą rozbudowanym trójkątnym rawelinem) oraz dwie kaponiery barkowe. Koszary szyjowe są jednokondygnacyjne i bronione przez boczne kaponiery. Wnętrze koszar zawiera jednotraktowy ciąg kilkunastu prostokątnych pomieszczeń z oknami. Pomieszczenia ułożone w amfiladzie.  Wejścia do obiektu (koszary i poterna) osłonięte są przez przelotnie. Na przedpolu fortu przewidywane było pole minowe i zapora z drutu kolczastego. Załoga fortu liczyła prawdopodobnie około 250 żołnierzy (1-2 kompanie piechoty, pododdział saperów, artylerzyści). Na uzbrojeniu fortu znajdowały się ciężkie karabiny maszynowe (w kaponierach i na wałach), indywidualna broń strzelecka załogi, działa przeciwszturmowe i haubice polowe.

Stan obecny

Fort VII - Terespol - obraz satelitarny Fort VI (źródło: GOK Koroszczyn)Jest to jeden z najlepiej zachowanych fortów Twierdzy Brzeskiej.  Częściowo zniszczona jest w wyniku eksplozji lewa kaponiera barkowa oraz lewa kaponiera koszar szyjowych. Układ przestrzenny fortu jest jednak doskonale widoczny.  Umocnienia ziemne w większości nie naruszone, co odróżnia go od fortu VII w Łobaczewie, gdzie ziemne nasypy zostały całkowicie zniszczone. Wewnątrz fortu zachowały się częściowo metalowe elementy np. pancerne drzwi, mocowania dział, wzmocnienia stropów pomieszczeń z blachy trapezowej. Obecnie fort jest własnością prywatną i wykorzystywany jest w celach produkcyjno-magazynowych.  Teren fortu ogrodzony i zabezpieczony. Pomimo zabezpieczeń fort padł w 2012 roku łupem złodziei - złomiarzy, którzy wycięli kilkanaście szyn stanowiących podpory ław strzeleckich w schronach pogotowia. W pobliżu fortu można zobaczyć dobrze zachowane trakty dróg międzyfortowych (rokadowych). Fort Terespol  został wpisany do rejestru zabytków - Karta Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa – numer identyfikacyjny A-206. Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Lublinie. Delegatura w Białej Podlaskiej.

  • Literatura źródłowa:
  • Fortyfikacja tom IV. Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Materiał z konferencji naukowej. TPF 1996
  • Fortyfikacja tom XI. Fortyfikacje rosyjskie, Twierdze Dęblin i Brześć, fortyfikacje Lubelszczyzny. TPF 2000
  • EБЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ ФОРТИФИКАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ(1772-1941)С.А.ПИВОВАРЧИК
  • Twierdza Brzeska. W.Bieszanow. Bellona 2012
  • Zdjęcia i mapy:
  • | rufort.info | www.fortification.ru | GOK Koroszczyn | www.mapywig.org |

baner laplander